RECEIVED AWARDS
About Us
ABOUT US
      วนัชกูตูร์ ( Vanus couture ) วนัชกูตูร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยคุณสรรค์. สุดเกตุและคุณณภัทร์ นิยมแย้ม ผุ้ก่อตั้งได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันวงการเวดดิ้งในเมืองไทยคู่แต่งงานส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนทัศนคติไปจากเดิม โดยที่ผ่านมานั้นคู่แต่งงานในเมืองไทยจะเน้นในเรื่องของความครบไปที่เดียวจบและแสวงหาแพคเกจราคาถูก แต่ผลงานที่ได้รับกลับไม่ตรงกับใจที่คาดหวังไว้ ดังนั้นจึงทำให้ในปัจจุบันห้องเสื้อชั้นสูงจึงได้รับเลือกไว้พิจารณาเป็นอันดับต้นๆก่อน
   ห้องเสื้อวนัชกูตูร์ได้รวบรวมบุคลากรด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมตัดเย็บที่มีประสบการณ์ตรงจากแบรนด์ระดับโอว์กูตูร์ของประเทศฝรั่งเศสมาแล้ว รวมถึงผู้ที่เคยผ่านงานจากห้องเสื้อระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาแล้วทั้งสิ้น รวมถึงการเลือกวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บก็มากไปด้วยคุณค่าของมันเอง โดยดีไซน์เนอร์ของทางร้านจะแสวงหาวัสดุคุณภาพมาจากฝั่งยุโรปเองโดยตรง และจะมีการนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าของทางร้านเองถึงของที่นำมาใช้เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความภูมิใจว่าสิ่งที่ทางร้านเลือกมาใช้นั้นต่างจากที่อื่นไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป
PRODUCT
NEWS